Det är svårt att rita blommor.

Den arabiska frasen Det är svårt att rita blommor. uttalas min aSSa3bi rasmu al'azhaari och skrivs ﻣِﻦ ﺍَﻟﺼَّﻌﺐِ ﺭَﺳﻢُ ﺍَﻟﺄَﺯﻫَﺎﺭِ

De arabiska orden i Det är svårt att rita blommor.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Det är svårt att rita blommor.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

av, från

ﻣِﻦ
Uttal: min
Svensk versättning: av, från
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

svår

ﺍَﻟﺼَّﻌﺐِ
Uttal: aSSa3bi
Svensk versättning (av ordets grundform): svår
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av svår

ﺻَﻌﺐ
Sa3b
(singular, obestämd form, utan kasus)

ritande

ﺭَﺳﻢُ
Uttal: rasmu
Svensk versättning (av ordets grundform): ritande
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av ritande

ﺭَﺳﻢ
rasm
(singular, obestämd form, utan kasus)

blomma

ﺍَﻟﺄَﺯﻫَﺎﺭِ
Uttal: al'azhaari
Svensk versättning (av ordets grundform): blomma
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
bruten plural
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av blomma

ﺯَﻫﺮَﺓ
zahra
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.