Han tryckte hårt på pennan så den gick sönder.

Den arabiska frasen Han tryckte hårt på pennan så den gick sönder. uttalas DaghaTa biquwwatin 3alaa alqalami fainkasara och skrivs ﺿَﻐَﻂَ ﺑِﻘُﻮَّﺓٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟﻘَﻠَﻢِ ﻓَﺎِﻧﻜَﺴَﺮَ

De arabiska orden i Han tryckte hårt på pennan så den gick sönder.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han tryckte hårt på pennan så den gick sönder.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att pressa

ﺿَﻐَﻂَ
Uttal: DaghaTa
Svensk versättning: att pressa
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

med, vid

ﺏِ
Uttal: bi
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

energi, styrka

ﻗُﻮَّﺓٍ
Uttal: quwwatin
Svensk versättning: energi, styrka
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en prepositionLäs mer

på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
Uttal: 3alaa
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer

penna

ﺍَﻟﻘَﻠَﻢِ
Uttal: alqalami
Svensk versättning (av ordets grundform): penna
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en prepositionLäs mer

Grundformen av penna

ﻗَﻠَﻢ
qalam
(singular, obestämd form, utan kasus)

då, och sedan, så

ﻑَ
Uttal: fa
Svensk versättning: då, och sedan, så
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

att gå sönder

ﺍِﻧﻜَﺴَﺮَ
Uttal: inkasara
Svensk versättning: att gå sönder
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.