och frid vare med er

Den arabiska frasen och frid vare med er uttalas wa3alaykum assalaamu och skrivs ﻭَﻋَﻠَﻴﻜُﻢ ﺍَﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ

De arabiska orden i och frid vare med er

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen och frid vare med er. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

på, vid, över

ﻋَﻠَﻴﻜُﻢ
Uttal: 3alaykum
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer

fred

ﺍَﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ
Uttal: assalaamu
Svensk versättning (av ordets grundform): fred
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Subjektet (den del som är i bestämd form och som beskrivs) har kasus nominativ.

Grundformen av fred

ﺳَﻠَﺎﻡ
salaam
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Nominalmening vars predikatsfyllnad är en prepositions- eller adverbfras

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett bestämt nomen. I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden en inkomplett mening som antingen består av preposition + nomen eller adverb (ord för tid eller plats) + nomen. Meningen behöver inget verb på arabiska eftersom verbet (är) är underförstått i denna typ av mening.

Läs mer om meningar av typen Nominalmening vars predikatsfyllnad är en prepositions- eller adverbfras