Båda två reste.

Den arabiska frasen Båda två reste. uttalas saafara kilaahumaa och skrivs ﺳَﺎﻓَﺮَ ﻛِﻠَﺎﻫُﻤَﺎ

De arabiska orden i Båda två reste.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Båda två reste.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att resa

ﺳَﺎﻓَﺮَ
Uttal: saafara
Svensk versättning: att resa
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

båda

ﻛِﻠَﺎﻫُﻤَﺎ
Uttal: kilaahumaa
Svensk versättning: båda
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum
Suffix
ْﻬُﻤَﺎ
humaa
deras
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.