En turist frågade mig om vägen.

Den arabiska frasen En turist frågade mig om vägen. uttalas sa'alanii saa'iHun 3an aTTariiqi och skrivs ﺳَﺄَﻟَﻨِﻲ ﺳَﺎﺋِﺢٌ ﻋَﻦ ﺍَﻟﻄَّﺮِﻳﻖِ

De arabiska orden i En turist frågade mig om vägen.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen En turist frågade mig om vägen.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att fråga

ﺳَﺄَﻟَﻨِﻲ
Uttal: sa'alanii
Svensk versättning: att fråga
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid
Suffix
ِْﻲ
ii
mig
Suffix efter verb visar objektet (den som handlingen utförs på)

turist

ﺳَﺎﺋِﺢٌ
Uttal: saa'iHun
Svensk versättning (av ordets grundform): turist
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

Grundformen av turist

ﺳَﺎﺋِﺢ
saa'iH
(singular, obestämd form, utan kasus)

bort från, om

ﻋَﻦ
Uttal: 3an
Svensk versättning: bort från, om
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

väg

ﺍَﻟﻄَّﺮِﻳﻖِ
Uttal: aTTariiqi
Svensk versättning (av ordets grundform): väg
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av väg

ﻃَﺮِﻳﻖ
Tariiq
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.