Frågan är vägen till kunskap.

Den arabiska frasen Frågan är vägen till kunskap. uttalas assu'aalu huwa Tariiqu alma3rifati och skrivs ﺍَﻟﺴُّﺆَﺍﻝُ ﻫُﻮَ ﻃَﺮِﻳﻖُ ﺍَﻟﻤَﻌﺮِﻓَﺔِ

De arabiska orden i Frågan är vägen till kunskap.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Frågan är vägen till kunskap.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

fråga

ﺍَﻟﺴُّﺆَﺍﻝُ
Uttal: assu'aalu
Svensk versättning: fråga
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

han

ﻫُﻮَ
Uttal: huwa
Svensk versättning: han
Ordklass: pronomen

väg

ﻃَﺮِﻳﻖُ
Uttal: Tariiqu
Svensk versättning (av ordets grundform): väg
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av väg

ﻃَﺮِﻳﻖ
Tariiq
(singular, obestämd form, utan kasus)

kunskap

ﺍَﻟﻤَﻌﺮِﻓَﺔِ
Uttal: alma3rifati
Svensk versättning (av ordets grundform): kunskap
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av kunskap

ﻣَﻌﺮِﻓَﺔ
ma3rifa
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.