Tvivel är grunden till kunskap.

Den arabiska frasen Tvivel är grunden till kunskap. uttalas ashshakku 'asaasu alma3rifati och skrivs ﺍَﻟﺸَّﻚُّ ﺃَﺳَﺎﺱُ ﺍَﻟﻤَﻌﺮِﻓَﺔِ

De arabiska orden i Tvivel är grunden till kunskap.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Tvivel är grunden till kunskap.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

tvivel

ﺍَﻟﺸَّﻚُّ
Uttal: ashshakku
Svensk versättning (av ordets grundform): tvivel
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Subjektet (den första delen som är i bestämd form och som är den som beskrivs) har kasus nominativ. I denna typ av nominalfras har även predikatet (den andra, obestämda, delen som beskriver subjektet) kasus nominativ.

Grundformen av tvivel

ﺷَﻚّ
shakk
(singular, obestämd form, utan kasus)

grund

ﺃَﺳَﺎﺱُ
Uttal: 'asaasu
Svensk versättning (av ordets grundform): grund
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Subjektet (den första delen som är i bestämd form och som är den som beskrivs) har kasus nominativ. I denna typ av nominalfras har även predikatet (den andra, obestämda, delen som beskriver subjektet) kasus nominativ.

Grundformen av grund

ﺃَﺳَﺎﺱ
'asaas
(singular, obestämd form, utan kasus)

kunskap

ﺍَﻟﻤَﻌﺮِﻓَﺔِ
Uttal: alma3rifati
Svensk versättning (av ordets grundform): kunskap
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av kunskap

ﻣَﻌﺮِﻓَﺔ
ma3rifa
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Nominalmening vars predikatsfyllnad är ett enda ord

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett bestämt nomen. I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden ett obestämt nomen, och subjektet kommer ofta före predikatsfyllnaden. Meningen behöver inget verb på arabiska eftersom verbet (är) är underförstått i denna typ av mening.

Läs mer om meningar av typen Nominalmening vars predikatsfyllnad är ett enda ord