Hela tiden ändrade du mig för din egen skull.

Den arabiska frasen Hela tiden ändrade du mig för din egen skull. uttalas Tiwaalu alwaqti kunta tughayyirunii liSaaliHika och skrivs ﻃِﻮَﺍﻝُ ﺍَﻟﻮَﻗﺖِ ﻛُﻨﺖَ ﺗُﻐَﻴِّﺮُﻧِﻲ ﻟِﺼَﺎﻟِﺤِﻚَ

De arabiska orden i Hela tiden ändrade du mig för din egen skull.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Hela tiden ändrade du mig för din egen skull.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

lång

ﻃِﻮَﺍﻝُ
Uttal: Tiwaalu
Svensk versättning (av ordets grundform): lång
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
bruten plural
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

Grundformen av lång

ﻃَﻮِﻳﻞ
Tawiil
(singular, obestämd form, utan kasus)

tid

ﺍَﻟﻮَﻗﺖِ
Uttal: alwaqti
Svensk versättning (av ordets grundform): tid
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av tid

ﻭَﻗﺖ
waqt
(singular, obestämd form, utan kasus)

att vara

ﻛُﻨﺖَ
Uttal: kunta
Svensk versättning (av ordets grundform): att vara
Ordklass: verb
person: du (m)
tempus: dåtid

Grundformen av att vara

ﻛَﺎﻥَ
kaana
(dåtid han)

att ändra

ﺗُﻐَﻴِّﺮُﻧِﻲ
Uttal: tughayyirunii
Svensk versättning (av ordets grundform): att ändra
Ordklass: verb
person: du (m)
tempus: nutid

Grundformen av att ändra

ﻏَﻴَّﺮَ
ghayyara
(dåtid han)
Suffix
ِْﻲ
ii
mig
Suffix efter verb visar objektet (den som handlingen utförs på)

för, åt

ﻝِ
Uttal: li
Svensk versättning: för, åt
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

god, rättfärdig

ﺻَﺎﻟِﺤِﻚَ
Uttal: SaaliHika
Svensk versättning (av ordets grundform): god, rättfärdig
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av god, rättfärdig

ﺻَﺎﻟِﺢ
SaaliH
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻚَ
ka
din (m)
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.