Förutom...

Den arabiska dikten Förutom... av Malkon Malkon. Du kan klicka på varje ord för att få mer information om ordet. Klicka på öga-symbolen för att få detaljerad information om en fras.

Tårfylld som pärlorna i ett radband som vandrar med dervischens böner ...4
Vilseledande som spegelbilden hos dem som hålls vakna av djupet av oron ...4
Övervakande som två ögon som flackar mellan seendets tragedi och insiktsfullhetens avgrund ...4
Förutom ...4
Förutom ...4
Förutom ...4
Förutom ...4
De här två armarna som drömmer om att omfamna alla som har passerat i minnet, alla som knivhuggit det och alla som tröttat ut det med kärlek och värme ...4
Förutom ...4
Förutom ...4
Förutom er ...4
Jag kommer att sakna er ...4

Lär dig arabiska med den arabiska dikten Förutom... av Malkon Malkon. Här kan du se Förutom... läsas upp

Översättning

Inget finns kvar förutom den här brisen i den tysta gryningen. Ren som tårar från de enkla och ädelt sörjande. Sorgsen som pärlor i ett radband som vandrar med dervischens böner. Inget väntar förutom de här enformiga avstånden till hägringens port. Förvirrande som spegelbilden av de som hålls vakna i djupet av oron. Överhängande som ögon som flackar mellan seendets tragedi och insiktsfullhetens avgrund. Inget kvar... Förutom ... Det här håret, fuktigt av avskedets tårar, som täcker mitt bröst. Förutom ... De här slitna kläderna under tyngden av tårarna hängandes vid hennes ögonfransar. Förutom ... Det här bröstet som vill lägga beslag på skogens luft och doften av den orörda marken. Förutom ... De här armarna som drömmer om att omfamna alla som passerat i minnet, alla som täckt det med knivhugg och alla som fyllt det med kärlek och värme. Förutom ... Det här hjärtat, berusat av drömmarna hos alla mina studenter som passerat här på väg mot morgondagen. Förutom ... De här ögonen och deras tårar av längtan efter mina vänner. Förutom er ... Jag kommer att sakna er ...

Lär dig arabiska genom att läsa arabiska dikter. All information om orden och grammatiken i dikten finns tillgänglig.

Du kan klicka på varje arabiskt ord för att få mer information om ordet. För att få information om hela versraden, klicka på ikonen med ögat.

Dikterna är utformade så att du själv ska kunna förstå dem på arabiska med hjälp av den länkade informationen. Översättningarna ska endast ses som ett stöd. Läs mer om tanken bakom översättningarna