den omöjliga kärleken

Den arabiska dikten den omöjliga kärleken av Nizar Qabbani. Du kan klicka på varje ord för att få mer information om ordet. Klicka på öga-symbolen för att få detaljerad information om en fras.

 den omöjliga kärleken
alHubbu almustaHiilu
ﺍَﻟﺤُﺐُّ ﺍَﻟﻤُﺴﺘَﺤِﻴﻞُ

Översättning – den omöjliga kärleken

Den omöjliga kärleken

Jag älskar dig jättemycket.
Och jag vet att vägen till det omöjliga är lång.
Och jag vet att du är kvinnan av kvinnor.
Och det finns inget alternativ.
Och jag vet att tiden för längtan och nostalgi har runnit ut.
Och de vackra orden dog.
Till kvinnan av kvinnor... vad säger man?
Jag älskar dig jättemycket.
Jag älskar dig jättemycket och vet att jag lever i exil.
Och du är i exil.
Och mellan oss
en vind
ett moln
en blixt
ett åskmuller
och snö och eld.
Och jag vet att det är en fantasi att nå dina ögon.
Och jag vet att nå till dig
är ett självmord.
Och det glädjer mig
att slita sönder mig själv för din skull Oh du dyrbara.
Och om de tvingade mig att välja
skulle jag göra om kärleken till dig en andra gång.

Lär dig arabiska med den arabiska dikten den omöjliga kärleken av Nizar Qabbani. Det här är inte hela dikten utan en del av den. Här kan du lyssna på den omöjliga kärleken

Lär dig arabiska genom att läsa arabiska dikter. All information om orden och grammatiken i dikten finns tillgänglig.

Du kan klicka på varje arabiskt ord för att få mer information om ordet. För att få information om hela versraden, klicka på ikonen med ögat.

Dikterna är utformade så att du själv ska kunna förstå dem på arabiska med hjälp av den länkade informationen. Översättningarna ska endast ses som ett stöd. Läs mer om tanken bakom översättningarna