Utbildning

Ord

Arabiska ord inom kategorin utbildning

akademisk
jm3iyy
ﺟﻤﻌِﻲّ
del, lektion, period
HiSSa
ﺣِﺼَّﺔ
elev
tilmiidh
ﺗِﻠﻤِﻴﺬ
fakultet
kulliyya
ﻛُﻠِّﻴَّﺔ
pedagogisk
ta3liimiyy
ﺗَﻌﻠِﻴﻤِﻲّ
student
Taalib
ﻃَﺎﻟِﺐ
att studera
darasa
ﺩَﺭَﺱَ
studie, sökning, uppsats
baHth
ﺑَﺤﺚ
uppfostran, utbildning
tarbiya
ﺗَﺮﺑِﻴَﺔ
utbildning
ta3liim
ﺗَﻌﻠِﻴﻢ

Fraser

Arabiska fraser och meningar inom kategorin utbildning