Ramadan

Publicerad 2021-04-12

Under ramadan dyker det upp arabiska ord och fraser som kan vara intressanta för dig som studerar arabiska. Här beskriver jag några av dem.

Jag fokuserar på ordens uttal, viktiga bokstäver i orden och besläktade ord. Självklart får du även länkar till mer information om orden.

Ordet ramadan

Vi börjar med ordet ramadan. Ramadan är samma ord på arabiska som på svenska, men uttalet är annorlunda. Vi kan titta på hur ordet skrivs på arabiska (klicka på ögat om du vill ha mer information, exempelvis för att se ordet bokstav för bokstav).

ﺭَﻣَﻀَﺎﻥ
ramaDaan
ramadan

Ramadan uttalas (ramaDaan) på arabiska, med långt (aa) på slutet. Det är den arabiska bokstaven alif som ser ut som ett lodrätt streck (ا) som visar att det ska vara långt aa.

Du ser att jag skrivit (ramaDaan) med stort D. Det är för att det inte är den vanliga bokstaven d, utan bokstaven Dad som är emfatisk. Detta D uttalas mörkare än ett vanligt d.

Förutom att beteckna månaden ramadan, är (ramaDaan) även ett egennamn. Män kan heta det i förnamn och män och kvinnor kan heta det i efternamn.

Ordet (ramaDaan) har roten ر م ض, det vill säga bokstäverna r, m och D. Andra ord med samma rot är exempelvis (ramaD) som betyder hetta och uttorkning och (ramDaa') som betyder mark som har blivit väldigt varm av solen.

ﺭَﻣَﺾ
ramaD
hetta, uttorkning
ﺭَﻣﻀَﺎﺀ
ramDaa'
het mark

Månskäran

Ramadan pågår mellan 29 och 30 dagar. Från att månskäran kan ses, tills nästa månskära kan ses. Det arabiska ordet för månskära är (hilaal).

ﻫِﻠَﺎﻝ
hilaal
månskära

Månskära är inte samma som nymåne. Nymånen går inte att se medan månskäran syns en dag eller mer efter nymånen.

När vi talar om månen kan jag passa på att ta upp det arabiska ordet för måne: (qamr).

ﻗَﻤَﺮ
qamar
måne

Fasta

Under ramadan ska man fasta – varken äta eller dricka något – när solen är framme. Det gäller vuxna människor som inte har medicinska skäl att inte fasta. Det arabiska ordet för fasta är (Sawm).

ﺻَﻮﻡ
Sawm
fastande

Jag skriver (Sawm) med stort S eftersom det inte är ett vanligt s utan bokstaven Sad som är emfatisk . En fastnade person beskrivs med adjektivet (Saa'im) på arabiska.

ﺻَﺎﺋِﻢ
Saa'im
fastande

Orden (Sawm) och (Saa'im) är besläktade, de har båda roten ص و م, det vill säga (S w m). Den arabiska bokstaven (w) är en svag bokstav, därför har den omvandlats och syns inte i ordet (Saa'im).

Brytande av fasta

Brytande av fasta kallas (fiTr) på arabiska.

ﻓِﻄﺮ
fiTr
brytande av fasta

Vid det här laget kanske du kan gissa att jag skriver (fiTr) med stort T eftersom ordet inte innehåller den vanliga bokstaven t utan bokstaven Ta som är en emfatisk bokstav .

Ramadan avslutas med (3iid al-fiTr). Ordet (3iid) betyder högtid och (fiTr) betyder, som vi vet, brytande av fasta.

eid al-fitr

Den måltid man äter under ramadan när solen har gått ner kallas ('ifTaar). Ordet ('ifTaar) betyder också brytande av fasta.

ﺇِﻓﻄَﺎﺭ
'ifTaar
brytande av fasta

Precis som (ramaDaan) har ('ifTaar) ett långt aa på slutet, vilket den arabiska bokstaven alif (ا) visar. Om du klickar på ögat-symbolen under (fiTr) eller ('ifTaar) ser du att de är besläktade med varandra. Du ser också att de är besläktade med ordet (fuTuur) som betyder frukost

ﻓُﻄُﻮﺭ
fuTuur
frukost

Det är inte så konstigt. När man äter frukost bryter man nattens fasta. Frukost heter ju dessutom breakfast (break = bryta, fast = fasta) på engelska. Du kanske kan räkna ut att ordens gemensamma rot är ف ط ر dvs (f T r).

Tidig måltid

Man äter två måltider varje dygn under ramadan. (fiTr) som man äter efter solnedgången känner vi redan till. Det finns också en måltid som man äter före soluppgången, den kallas (saHuur).

ﺳَﺤُﻮﺭ
saHuur
gryningsmåltid

Du kanske märker att bokstaven H i mitten av ordet är stor. Det är för att det inte är ett vanligt h, utan bokstaven Ha som uttalas mer kraftfullt. Tänk dig att du är törstig och varm, tar en klunk vatten och suckar djupt Hhh... Ungefär så låter detta H.

Klicka på ögat så får du se hur (saHuur) skrivs bokstav för bokstav. Du får även se besläktade ord, exempelvis (saHar) som betecknar tiden före gryning.

ﺳَﺤَﺮ
saHar
före gryning

När vi pratar om måltider tycker jag att vi ska nämna det arabiska ordet förr dadel.

ﺗَﻤﺮَﺓ
tamra
dadel

En dadel är (tamra) medan flera dadlar är (tamr) på arabiska. Att äta dadlar under ramadan är en tradition.

Goda gärningar

Det har blivit mycket fokus på måltider och fasta hittills. Ramadan handlar förstås om mer än så. Inte minst att anstränga sig extra för att vara en bra person. Exempelvis skänker man pengar till välgörenhet. Man pratar om (zakaa) som kan översättas till allmosor.

ﺯَﻛَﺎﺓ
zakaa
allmosa, välgörenhet

Det finns två typer av (zakaa). Den ena gäller året runt, och är en viss andel av ens förmögenhet. Den andra ger man runt ramadan och är en fast avgift. Denna kallas (zakaatu l-fiTr).

Zakat al-Fitr

Hälsningsfraser under ramadan

Här kommer tre hälsningsfraser som du säkert hör under ramadan. Jag börjar med (ramaDaan mubaarak) som betyder välsignad ramadan.

Ramadan Mubarak

Klicka på ögat-symbolen så får du se att (mubaarak) är ett adjektiv som betyder välsignad. Du känner säkert igen det från en annan vanlig hälsningsfras: (3iid mubaarak).

Eid Mubarak

(3iid mubaarak) betyder välsignad högtid. (3iid mubaarak) säger man under (3iid al-fiTr).

Eftersom vi lärt oss två fraser som innehåller (3iid), kan det vara på sin plats att visa ordet.

ﻋِﻴﺪ
3iid
firande, högtid

Den första bokstaven i (3iid), som jag skriver som 3, är bokstaven ayn, som uttalas långt bak i halsen och lite överdrivet kan beskrivas som ett ljud man ger ifrån sig när man kvävs eller stryps.

En annan hälsningsfras som du kan höra under ramadan är (ramaDaan kariim).

Ramadan Kareem

Om du klickar på ögat-symbolen ser du att (kariim) är ett adjektiv som betyder generös. När man säger (ramaDaan kariim) till någon, önskar man att ramadan ska vara generös mot den personen.

Ordlista

Eftersom vi har lärt oss flera nya ord och fraser på arabiska, vill jag avsluta med repetition av dem.

Ord relaterade till ramadan
Ramadan ramaDaan ﺭَﻣَﻀَﺎﻥ
månskära hilaal ﻫِﻠَﺎﻝ
fasta Sawm ﺻَﻮﻡ
brytande av fasta fiTr ﻓِﻄﺮ
måltid efter solnedgången 'ifTaar ﺇِﻓﻄَﺎﺭ
måltid före soluppgången saHuur ﺳَﺤُﻮﺭ
dadel tamra ﺗَﻤﺮَﺓ
allmosa zakaa ﺯَﻛَﺎﺓ
högtid 3iid ﻋِﻴﺪ

Hälsningsfraser relaterade till ramadan
Välsignad högtid 3iid mubaarak عِيد مُبَارَك
Välsignad ramadan ramaDaan mubaarak ﺭَﻣَﻀَﺎﻥ ﻣُﺒَﺎﺭَﻙ
Generös ramadan ramaDaan kariim ﺭَﻣَﻀَﺎﻥ ﻛَﺮِﻳﻢ