Dikter om kärlek

Publicerad 2023-02-11

Snart är det Alla hjärtans dag. Blommor vissnar. Men kärlekspoesi finns alltid kvar.

Ibland frågar jag arabisktalande om deras favoritpoet. Det vanligaste svaret är Nizar Qabbani. Qabbani skrev mycket om kärlek.

Med anledning av Alla hjärtans dag kommer här några citat från Qabbanis dikter.

Kärlek och regn

Vi kan börja med inledningen till dikten Fruktträdgård.

Det regnar från mig när jag älskar dig3
Grönt regn3
Blått regn3
Rött regn3
Regn i alla färger3

När man älskar någon händer allt möjligt oväntat, som regn i alla färger. Förutom en metafor för kärlek är dikten ett bra sätt att lära sig färger på arabiska. Grön = 'akhDar. Blå = 'azraq. Röd = 'aHmar.

På tal om regn, här är ett citat från Kärleksbrev 49.

jag känner lukten av dina regn, innan de fuktar mig3

Kärlek och dual

Qabbanis dikter är inte bara ett bra sätt att lära sig färger. Med hjälp av dikten Vi är vackra kan vi lära oss dual.

Det arabiska ordet för vacker är [jamiil].

ﺟَﻤِﻴﻞ
jamiil
vacker

För att få dual lägger vi till ändelsen [aani]. Vi får då ordet [jamiilaani].

جَمِيلَانِ
jamiilaani
två vackra

För att säga vi två är vackra på arabiska säger vi [naHnu jamiilaani]. Det är även diktens titel.

Vi är vackra

Det arabiska ordet för bäck är [jadwal].

ﺟَﺪﻭَﻝ
jadwal
bäck, tabell

Med tillägget [aani] i slutet får vi dual: [jadwalaani].

جَدوَلَانِ
jadwalaani
två bäckar

Två bäckar hittar vi i denna versrad:

Och två bäckar vatten ... i denna snåla tid.3

Det arabiska ordet för blomma är [zahra].

ﺯَﻫﺮَﺓ
zahra
blomma

Ordet zahra är femininum. Ord i femininum dual har ändelsen [ataani]. Vi får då [zahrataani].

زَهرَتَانِ
zahrataani
två blommor

Två blommor hittar vi i denna versrad:

Och två violer i kåkstaden.3

Stark och svår kärlek

Ska man älska, ska man göra det ordentligt.

Jag tror inte på kärlek med halvmesyrer.3

Kärleken kan vara så stark att den konsumerar och förtär. Gränsen mellan eufori och destruktiv kan vara hårfin.

I kärlek är jag slaktad och slaktare.3

De två versraderna ovan kommer från dikten Den bästa.

Dikten Med en tidning skildrar obesvarad kärlek. Jag föreställer mig att diktjaget befinner sig på ett kafé och betrakar den älskade.

tog han sockret framför mig ...3
Han löste upp två bitar i koppen3
han löste upp mig ....3

Omöjlig kärlek

Kärleken kan inte bara vara svår, den kan till och med vara omöjlig.

I dikten Sierskan blir dikjaget spådd med en uppochnedvänd kopp. Sierskan säger bland annat:

Ditt öde är att fortsätta för alltid på havet av kärlek, utan segel.3

Qabbani har till och med skrivit en dikt som heter Den omöjliga kärleken.

den omöjliga kärleken3

Mitt favoritcitat därifrån har jag tagit upp i blogglägget om Kazim As-Sahir som tonsatt dikten. Men här är ett annat citat som visar hur omöjlig kärleken kan vara.

Jag vet att nå dina ögon är en illusion.

Det enklaste vore att ge upp. Men människan väljer sällan det som är enklast.

Om de tvingade mig att välja, skulle jag repetera kärleken till dig en andra gång.

Kärlek till poesin

Alla hjärtans dag handlar om romantisk kärlek. Men självklart finns det mycket annan kärlek, till familj och vänner exempelvis. Och så finns det kärleken till poesi.

Min sanna kärlek var pennan.3

Citatet ovan kommer från dikten Porträtt med blyertspennan.

Mer kärlek och poesi

Vill du lära dig att uttrycka kärlek på arabiska, finns blogginlägget som jag skrev kring Alla hjärtans dag förra året.

Mitt allra första blogginlägg handlade om arabisk poesi. Jag skrev det för nästan två år sedan med anledning av Världspoesidagen.

Om farlig kärlek

Alla kärleksrelationer är inte hälsosamma. Det finns människor som misshandlar den de älskar. Misshandel kan vara både fysisk och psykisk.

Om du utsätter någon för misshandel, hoppas jag att du finner mod att söka hjälp med att sluta misshandla. Om du är utsatt för misshandel, hoppas jag att du finner styrka att söka hjälp med att lämna relationen.