an open ticket

The Arabic phrase an open ticket is pronounced tadhkaratun maftuuHatun and written ﺗَﺬﻛَﺮَﺓٌ ﻣَﻔﺘُﻮﺣَﺔٌ

The Arabic words in an open ticket

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase an open ticket. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

ticket

ﺗَﺬﻛَﺮَﺓٌ
Pronounciation: tadhkaratun
English translation: ticket
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: feminine

open

ﻣَﻔﺘُﻮﺣَﺔٌ
Pronounciation: maftuuHatun
English translation (of the word in its basic form): open
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: feminine

The base form of the word open

ﻣَﻔﺘُﻮﺡ
maftuuH
(singular, indefinite, no case)

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.