the white paper ...

The Arabic phrase the white paper ... is pronounced alwaraqatu albayDaa'u... and written ﺍَﻟﻮَﺭَﻗَﺔُ ﺍَﻟﺒَﻴﻀَﺎﺀُ...

The Arabic words in the white paper ...

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase the white paper .... You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

paper

ﺍَﻟﻮَﺭَﻗَﺔُ
Pronounciation: alwaraqatu
English translation (of the word in its basic form): paper
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: definite form
gender: feminine

The base form of the word paper

ﻭَﺭَﻗَﺔ
waraqa
(singular, indefinite, no case)

white

ﺍَﻟﺒَﻴﻀَﺎﺀُ
Pronounciation: albayDaa'u
English translation (of the word in its basic form): white
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: definite form
gender: feminine
broken plural

The base form of the word white

ﺃَﺑﻴَﺾ
'abyaD
(singular, indefinite, no case)

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.