soporific

The Arabic phrase soporific is pronounced dawaa'un munawwimun and written ﺩَﻭَﺍﺀٌ ﻣُﻨَﻮِّﻡٌ

The Arabic words in soporific

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase soporific. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

medicine

ﺩَﻭَﺍﺀٌ
Pronounciation: dawaa'un
English translation: medicine
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

hypnotist, sleep-inducing

ﻣُﻨَﻮِّﻡٌ
Pronounciation: munawwimun
English translation (of the word in its basic form): hypnotist, sleep-inducing
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

The base form of the word hypnotist, sleep-inducing

ﻣُﻨَﻮِّﻡ
munawwim
(singular, indefinite, no case)

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Source: Språkrådet