adhesive tape

The Arabic phrase adhesive tape is pronounced shariiTun laaSiqun and written ﺷَﺮِﻳﻂٌ ﻟَﺎﺻِﻖٌ

The Arabic words in adhesive tape

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase adhesive tape. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

band

ﺷَﺮِﻳﻂٌ
Pronounciation: shariiTun
English translation (of the word in its basic form): band
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

The base form of the word band

ﺷَﺮِﻳﻂ
shariiT
(singular, indefinite, no case)

adhesive

ﻟَﺎﺻِﻖٌ
Pronounciation: laaSiqun
English translation (of the word in its basic form): adhesive
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

The base form of the word adhesive

ﻟَﺎﺻِﻖ
laaSiq
(singular, indefinite, no case)

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.