implied pronoun

The Arabic phrase implied pronoun is pronounced Damiirun mustatirun and written ﺿَﻤِﻴﺮٌ ﻣُﺴﺘَﺘِﺮٌ

The Arabic words in implied pronoun

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase implied pronoun. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

conscience, pronoun

ﺿَﻤِﻴﺮٌ
Pronounciation: Damiirun
English translation (of the word in its basic form): conscience, pronoun
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

The base form of the word conscience, pronoun

ﺿَﻤِﻴﺮ
Damiir
(singular, indefinite, no case)

implied, latent

ﻣُﺴﺘَﺘِﺮٌ
Pronounciation: mustatirun
English translation (of the word in its basic form): implied, latent
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

The base form of the word implied, latent

ﻣُﺴﺘَﺘِﺮ
mustatir
(singular, indefinite, no case)

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Category: grammar