Arabic grammar

The Arabic phrase Arabic grammar is pronounced annaHwu al3arabiyyu and written ﺍَﻟﻨَّﺤﻮُ ﺍَﻟﻌَﺮَﺑِﻲُّ

The Arabic words in Arabic grammar

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase Arabic grammar. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

grammar, side

ﺍَﻟﻨَّﺤﻮُ
Pronounciation: annaHwu
English translation (of the word in its basic form): grammar, side
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: definite form
gender: masculine

The base form of the word grammar, side

ﻧَﺤﻮ
naHw
(singular, indefinite, no case)

arabic

ﺍَﻟﻌَﺮَﺑِﻲُّ
Pronounciation: al3arabiyyu
English translation: arabic
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: definite form
gender: masculine

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.