winter apple

The Arabic phrase winter apple is pronounced tuffaaHatun shatawiyyatun and written ﺗُﻔَّﺎﺣَﺔٌ ﺷَﺘَﻮِﻳَّﺔٌ

The Arabic words in winter apple

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase winter apple. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

apple

ﺗُﻔَّﺎﺣَﺔٌ
Pronounciation: tuffaaHatun
English translation: apple
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: feminine

wintery

ﺷَﺘَﻮِﻳَّﺔٌ
Pronounciation: shatawiyyatun
English translation: wintery
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: feminine

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Source: Språkrådet