chives

The Arabic phrase chives is pronounced thuumun mu3ammarun and written ﺛُﻮﻡٌ ﻣُﻌَﻤَّﺮٌ

The Arabic words in chives

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase chives. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

garlic

ﺛُﻮﻡٌ
Pronounciation: thuumun
English translation: garlic
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

senior, very old

ﻣُﻌَﻤَّﺮٌ
Pronounciation: mu3ammarun
English translation (of the word in its basic form): senior, very old
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

The base form of the word senior, very old

ﻣُﻌَﻤَّﺮ
mu3ammar
(singular, indefinite, no case)

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Category: botany