telephone call

The Arabic phrase telephone call is pronounced mukaalamatun haatifiyyatun and written ﻣُﻜَﺎﻟَﻤَﺔٌ ﻫَﺎﺗِﻔِﻴَّﺔٌ

The Arabic words in telephone call

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase telephone call. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

conversation

ﻣُﻜَﺎﻟَﻤَﺔٌ
Pronounciation: mukaalamatun
English translation (of the word in its basic form): conversation
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: feminine

The base form of the word conversation

ﻣُﻜَﺎﻟَﻤَﺔ
mukaalama
(singular, indefinite, no case)

telephonic

ﻫَﺎﺗِﻔِﻴَّﺔٌ
Pronounciation: haatifiyyatun
English translation: telephonic
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: feminine

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Source: Språkrådet