silver spoon

The Arabic phrase silver spoon is pronounced mil3aqatun fiDDiyyatun and written ﻣِﻠﻌَﻘَﺔٌ ﻓِﻀِّﻴَّﺔٌ

The Arabic words in silver spoon

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase silver spoon. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

spoon

ﻣِﻠﻌَﻘَﺔٌ
Pronounciation: mil3aqatun
English translation (of the word in its basic form): spoon
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: feminine

The base form of the word spoon

ﻣِﻠﻌَﻘَﺔ
mil3aqa
(singular, indefinite, no case)

silver

ﻓِﻀِّﻴَّﺔٌ
Pronounciation: fiDDiyyatun
English translation: silver
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: feminine

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Source: Språkrådet