spokesperson

The Arabic phrase spokesperson is pronounced naaTiqun rasmiyyun and written ﻧَﺎﻃِﻖٌ ﺭَﺳﻤِﻲٌّ

The Arabic words in spokesperson

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase spokesperson. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

eloquent, speaking

ﻧَﺎﻃِﻖٌ
Pronounciation: naaTiqun
English translation (of the word in its basic form): eloquent, speaking
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

The base form of the word eloquent, speaking

ﻧَﺎﻃِﻖ
naaTiq
(singular, indefinite, no case)

official

ﺭَﺳﻤِﻲٌّ
Pronounciation: rasmiyyun
English translation: official
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Source: Språkrådet