(part of a foot in Arabic prosody - 101)

The Arabic phrase (part of a foot in Arabic prosody - 101) is pronounced watadun mafruuqun and written ﻭَﺗَﺪٌ ﻣَﻔﺮُﻭﻕٌ

The Arabic words in (part of a foot in Arabic prosody - 101)

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase (part of a foot in Arabic prosody - 101). You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

peg

ﻭَﺗَﺪٌ
Pronounciation: watadun
English translation (of the word in its basic form): peg
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

The base form of the word peg

ﻭَﺗَﺪ
watad
(singular, indefinite, no case)

separated

ﻣَﻔﺮُﻭﻕٌ
Pronounciation: mafruuqun
English translation (of the word in its basic form): separated
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

The base form of the word separated

ﻣَﻔﺮُﻭﻕ
mafruuq
(singular, indefinite, no case)

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.